Pravokutni trokut - omjer stranica

Na slici je trokut ABC. Pomicanjem klizača “pomak” povlači se paralela sa stranicom AB. Na taj način nastaje novi trokut ADE: Kakav je trokut ADE i odnosu na trokut ABC? U bilježnicu zapiši duljine stranica trokuta ABC i izačunaj sljedeće omjere: Pomicanjem klizača “pomak” napravi proizvoljni trokut ADE i zapiši njegove duljine stranica. Izačunaj sljedeće omjere: Ponovi postupak za barem tri trokuta. Što zaključuješ o omjerima stranica?