Pantògraf. Cristoph Scheiner (1603)

Pantógraf. Mecanisme articulat que produeix figures homotètiques, és a dir, figures que conserven les proporcions. Fou ideat pel jesuïta i astrònom alemany Cristoph Scheiner (1603).
  • Manipuleu els diferents punts lliscants i expliqueu la funció que tenen.
  • Expliqueu i demostreu que el principi en què es basa el seu funcionament és la semblança de triangles.
  • Investigueu la transformació que resulta si es dissenya el mecanisme de manera que es manté el paral·lelogram però els tres punts acolorits no estan en línia recta.