Kružnica opisana trokutu

Zadatak
[size=100]Nacrtajte trokut određen vrhovima [i]A[/i], [i]B[/i], [i]C[/i] i konstruirajte mu opisanu kružnicu.[/size]
Ispitajte kompletnu konstrukciju
[size=100]Povlačite vrhove trokuta i promotrite dolazi li do promjene kod konstrukcije opisane kružnice.[br][/size]
Pogledajte vodič za ovu konstrukciju
Konstruirajte sami
Koraci konstrukcije
[table][tr][td][size=100]1.[/size][/td][td][size=100][icon]https://www.geogebra.org/images/ggb/toolbar/mode_polygon.png[/icon][/size][/td][td][size=100]Odaberite alat [i]Mnogokut[/i] iz [i]Izbornika[/i]. Obrnuto od smjera kazaljke na satu kliknite na [i]Grafički Prikaz[/i] tri puta kako biste kreirali vrhove [i]A[/i], [i]B[/i], i [i]C[/i]. Završite trokut ponovnim klikom na točku [i]A[/i].[/size][/td][/tr][tr][td][size=100]2.[/size][/td][td][size=100][icon]https://www.geogebra.org/images/ggb/toolbar/mode_linebisector.png[/icon][/size][/td][td][size=100]Odaberite alat [i]Simetrala dužine[/i] i konstruirajte dva pravca simetrale uzastopnim klikom na dvije stranice trokuta.[br][/size][/td][/tr][tr][td][br][/td][td][br][/td][td][size=100][u]Savjet[/u]: Ako standardno alat nije prikazan u [i]Alatnoj traci[/i] , trebate ga potražiti u alatnom okviru.[/size][br][/td][/tr][tr][td][size=100]3.[/size][/td][td][size=100][icon]https://www.geogebra.org/images/ggb/toolbar/mode_intersect.png[/icon][/size][/td][td][size=100]Koristeći alat [i]Sjecište[/i] možete uzastopno klikom na pravce simetrale kreirati središte vaše opisane kružnice.[br][/size][/td][/tr][tr][td][br][/td][td][br][/td][td][size=100][u]Savjet[/u]: Standardno, točka sjecišta označena je sa [i]D[/i].[/size][br][/td][/tr][tr][td][size=100]4.[/size][/td][td][size=100][icon]https://www.geogebra.org/images/ggb/toolbar/mode_circle2.png[/icon][/size][/td][td][size=100]Odaberite alat [i]Kružnicu određenu središtem i jednom točkom[/i]. Prvo kliknite na središte, točku [i]D[/i], zatim na bilo koji vrh trokuta kako bi kreirali kružnicu opisanu zadanom trokutu.[/size][/td][/tr][tr][td][size=100]5.[/size][/td][td][size=100][icon]https://www.geogebra.org/images/ggb/toolbar/mode_move.png[/icon][br][/size][/td][td][size=100]Koristeći alat [i]Pomicanje [/i]možete upotrijebiti miš kako bi povukli vrhove trokuta - kako pomičete vrhove dinamično će se mijenjati i vaša konstrukcija.[br][/size][/td][/tr][tr][td][size=100][/size][/td][td][size=100][icon]https://www.geogebra.org/images/ggb/toolbar/mode_translateview.png[/icon][/size][/td][td][size=100][u]Savjet[/u]: Kako biste pomaknuli cijelu konstrukciju u odnosu na [i]Grafički prikaz[/i], odaberite alat [i]Pomicnje grafičkog prikaza [/i] i jednostavno pomaknite gdje želite.[/size][/td][/tr][/table]

Information