Διαμήκες κύμα

Η προσομοίωση εμφανίζει μια πηγή (χέρι) που καθώς κινείται παράγει ένα διαμήκες κύμα

κύμα διαμήκες