Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Punts alineats o no?

Com podem saber si tres punts estan alineats o no, sense dibuixar-los? Investigueu-ho amb la següent aplicació GeoGebra. Feu un dibuix i escriviu les conclusions a la llibreta.
Com podem saber si tres punts estan alineats o no, sense dibuixar-los? Investigueu-ho amb la següent aplicació GeoGebra. Feu un dibuix i escriviu les conclusions a la llibreta.