Vergelijk van relatieve cumulatieve frequenties.

Onderwerp:
Statistiek
Van twee groepen leerlingen zijn de uren die ze hebben geleerd voor een proefwerk bekend. De gegevens zijn in twee relatieve cumulatieve frequentiepolygonen uitgezet. Beantwoord beide vragen.
Welke groep heeft zich beter voorbereid? Beantwoord de vragen en je weet het!