Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Konstruera normalen från en given punkt till en given linje

Konstruera normalen från en given punkt till en given linje utan att använda verktyget "vinkelrät linje".