Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Posició i desplaçament en el moviment rectilini

Desplaçant els punts Po i P sobre l'eix d'abscisses, pot determinar-se gràficament i numèrica el desplaçament realitzat per un mòbil que es mou des de la posició inicial Po fins a la posició final P.