Kružnice daná třemi body

Určete kužnici k, která má tětivy AB a AC.

Pokud doplníme úsečku BC vznikne jaký útvar? Kružnice k je k tomuto nově vzniklému útvaru kružnice ... doplňte ... .