Konstrukce grafu funkce sinus pomocí jednotkové kružnice

Konstrukce funkce sinus podle definice. Orientovaný úhel v rozsahu představovaný na ose x bodem A a na jednotkové kružnici bodem B (jako druhá souřadnice tohoto bodu ve stupních).
Jaký je vztah mezi sinem úhlu a sinem jeho doplňku do 180°? Jakých hodnot nabývá funkce sinus? Pro jaké hodnoty x nabývá sinus hodnoty 0? Kolik je takových hodnot?