Periodieke Functie

Auteur:
wiswiki
Onderwerp:
Grafiek
Evenwichtstand, Amplitude en Periode
Hoe kom je aan de evenwichtsstand, de amplitude en de periode? De evenwichtsstand zit op het midden (dus het gemiddelde) van het hoogste en het laagste punt. De amplitude is het verschil tussen de evenwichtsstand en het hoogste punt (of het laagste punt) De periode vind je door te kijken welke horizontale afstand er tussen twee na elkaar volgende hoogste punten zit. Of tussen twee na elkaar volgende laagste punten, of twee andere punten waartussen het zich herhalende gedeelte bevindt. Kortom hoe lang duurt het voordat de grafiek zichzelf herhaalt.