Normaalijakauman ja binomijakauman yhteys

Normaalijakauman yhteys binomijakaumaan Tällä sovelmalla voit kokeilla, miltä näyttävät normaalijakauman ja binomijakauman kuvaajat erilaisilla toistojen lukumäärillä ja yksittäisen toiston suotuisilla pistetodennäköisyyksillä. Voit muuttaa näitä arvoja oheisista liukusäätimistä.
Mitä havaitset? Miten pistetodennäköisyyden muuttaminen vaikuttaa tilanteeseen? Entä toistojen määrän vaihtaminen?