Матрицын үржих үйлдлийн жишээ

Зохиогч:
MChamia123
Үржүүлэх үйлдлийн хялбар жишээ
жишээтэй танилцаж өөрөө бие даан жишээ зохиогоорой.