Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Oefening Levensduur banden

X = de levensduur in km van een willekeurige band geproduceerd volgens het nieuwe productieproces; X ~N(,5000); een goede schatter voor is het steekproefgemiddelde dat eveneens normaal verdeeld is met verwachte waarde en standaardafwijking 5000/ 1. H0: 50 000; 2. Ha : > 50 000; 3. = 0.01; Gegeven: 1- 0.98 als = 55 000 km.
Bepaal eerst n om aan de gegeven voorwaarde te voldoen en daarna de KG.