Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Jämför bråk med varandra i form av staplar

Jämför två bråk med varandra.
Skriv en text där du förklarar hur man med hjälp av bilderna ovan lätt kan se att a. Tre sjundedelar är mindre än tre fjärdedelar. b. En elftedel är mindre än en tiondel c. Fyra åttondelar är lika mycket som fem tiondelar