Квадратын байгуулалт

Даалгавар

Дараах байгуулалтын алхамуудыг дагаж квадрат байгуул.

Байгуулалтыг судалъя...

Та өөрөө хийж үзнэ үү.

Зааварчилгаа

1Toolbar ImageХэрчим хэрэгслийг сонго. График хэсэгт 2 удаа дарж А ба В цэг, тэдгээрийн хооронд үүсэх хэрчим байгуул.
2Toolbar ImageПерпендикуляр шулуун хэрэгслийг идэвхжүүл. В цэгийг дайрсан АВ хэрчимтэй перпендикуляр b шулуун тат. Зөвлөгөө: Перпендикуляр шулуун үүсгэхийн тулд АВ хэрчмийг дараа нь В цэгийг сонгох.
3Toolbar ImageТойргийн төв ба цэг хэрэгслийг сонгож В төвтэй А цэгийг дайрсан тойрог байгуул.       Зөвлөгөө: Эхлээд В цэгийг дараа нь А цэгийг сонгоно.
4Toolbar ImageОгтлолцол хэрэгслийг сонго. Перпендикуляр b шулуун с тойрогтой огтлолцох огтлолцлын С цэг үүсгэ. Зөвлөгөө: Тойрог ба шулууны огтлолцол дээр дар.
5Toolbar ImageА цэгийг дайрсан АВ хэрчимтэй перпендикуляр d шулуун байгуул.
6Toolbar ImageТойргийн төв ба цэг хэрэгслийг сонгож A төвтэй B цэгээр тойрог байгуул.
7Toolbar Imaged шулуун e тойрогтой огтлолцох огтлолцлын D цэг үүсгэ.
8Toolbar ImageОлон өнцөгт хэрэгсэл сонго. Дөрвөн оройг дараалан сонгож АВСD квадрат үүсгэ. 
9Toolbar ImageЗөөх хэрэгсэл сонгоод квадратын аль нэг оройг чирч зөв байгуулагдсан эсэхийг шалга.

Байгуулалтын бичлэгийг үзээрэй...