Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Gränsvärde

1) Avgör vilket värde har när x går mot oändligheten. 2) vilket värde har när x går mot noll? Utveckla! 3) Vad händer när x = 0?
4) Vilket värde har när x går mot noll? 5) Vad händer när x = 0? 6) Är diskret eller kontinuerlig?