Polígonos con triángulos.

Persoa autora:
María
Un triángulo equilátero de área 36 u2, está dividido en 36 triángulos pequenos de área 1 u2. a) Calcula a área do polígono sombreado e introduce o seu valor na casilla.
b) Move os puntos azuis para debuxar polígonos e calcular as áreas correspondentes. Poden solaparse os puntos?
Esta folla de traballo está basada nunha pregunta da proba de selección de ESTALMAT Galicia, do 4 de xuño de 2016.