Andengradspolynomier

Forfatter
Frydenlund

Andengradspolynomier

Tryk på den knapperne og find ud af 1) Hvilken betydning a, b og c har for parablens udseende 2) sammenhængen mellem værdien af b og tangenten til parablen i x=0 3) toppunktet og koordinaterne for toppunktet. Kig specielt på hvad der sker når toppunktet ligger hhv til højre og til venstre for y-aksen! 4) Hvilken sammenhæng er der mellem antallet af nulpunkter og fortegnet af d = b2-4ac