Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

kring van cirkels

ring van cirkels rond een cirkel

Rond een cirkel met straal R wil je een kring maken van n cirkels mt straal r. Opgave: Druk r uit in functie van R en n.

Oplossing

In volgend applet kan je stap voor stap de uitwerking volgen.