Poble Lineal 1

La caserna dels bombers s'hauria de col·locar en un lloc relativament centrat per totes les cases (els punts blaus que hi ha a la línia) Col·loca els bombers utilitzant els dos criteris que hi ha a sota. Cada criteri tindrà la seva millor posició.
L'aplicatiu diu que "Distància Total a totes les cases = 19". Mostra perquè és cert. També diu "Màxima Distància als Bombers = 12". Com s'ha calculat? És cert? Troba la posició on posar els bombers de manera que aconseguim que la Distància total a les cases i la Màxima distància als bombers siguin valors mínims. Col·loca-ho indicant-ho amb el següent patró:
Distància als bombers Total Mínima = Posició= ( , )
Distància Màxima als bombers Mínima = Posició= ( , )