Perquè els cactus són esfèrics?

Autor:
jsanz
Tema/es:
Cub, Esfera, Volum
Perquè els cactus són esfèrics? En les zones àrides del medi terrestre l’aigua pot arribar a ser molt escassa i aleshores és un factor que limita molt l’existència dels éssers vius. Les plantes crasses o suculentes, com els cactus, acumulen aigua a les tiges i tenen les fulles reduïdes a espines per limitar la pèrdua d’aigua. Segurament t’hauràs fixat que molt sovint aquestes plantes tenen les tiges esfèriques. Aquesta forma de la tija és una adaptació a la manca d’aigua perquè disminueix la superfície d’evaporació. L’esfera té, proporcionalment al seu volum i en comparació amb d’altres formes geomètriques, una superfície mínima. Farem la comprovació comparant una esfera amb un cub.
Mou el lliscador que representa el radi de l'esfera.
  • Fixa't que el volum de l'esfera i del cub són iguals sempre. Fixa't que la superfície no ho és. Observa la comparació de la superfície i el volum en percentatge.