71-7 Odčitaj grafički prikaz proporcionalnosti

Pročitaj pitanje, zatim pažljivo odčitaj vrijednost s grafa i upiši odgovor.

Information: 71-7 Odčitaj grafički prikaz proporcionalnosti