Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Most přes řeku

Tento model je pouze návodný, můžete posuvníkem měnit šířku řeky a posouvat levý břeh mostu.
Do tohoto modelu zkonstruujte přesnou polohu vodorovného mostu tak, aby cesta z Brna do Bílovic byla co nejkratší.