Exponentiële functie

Schuif aan de knoppen voor g, a, b, p en q en kijk hoe de grafiek van de exponentiële functie (rode lijn) verandert.
g - grondtal ( 0<g<1: dalende grafiek; g>1: stijgende grafiek) p - horizontale translatie q - verticale translatie a - vermenigvuldiging t.o.v. de x-as (verticale uitrekking) b - vermenigvuldiging t.o.v. de y-as (horizontale uitrekking) De blauwe stippellijn is de horizontale asymptoot bij de exponentiële functie. Het punt A is een herkenningspunt.