Diagonais dun polígono regular

Ao mover o esvarador "n" se visualizarán tódalas diagonais do polígono e se contará en cada caso o número delas

[list=1] [*]Pode un polígono regular ter unha sóa diagonal? [*]Pode un polígono regular ter dúas diagonais? [*]Cantas díagonais ten un polígono regular de 19 lados? [*]Cantas díagonais ten un polígono regular de 31 lados?? [*]As diagonais cortánse no centro da circunferencia circunscrita ao polígono regular? Cando e por qué? [/list]