Funcions de primer grau

Mou els punts lliscants per comprendre què és l'ordenada a l'origen i el pendent en una funció de primer grau.