66-4 Površina paralelograma

Istraži kako računamo površinu paralelograma.