Fig 018

Les bisectrius de dos angles adjacents i suplementaris són perpendiculars. Les bisectrius d'angles oposats pel vèrtex estan alineades.