Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Bedste rette linje

Der er givet et datasæt med seks sammenhørende værdier. Disse datasæt er afbildet som punkter i koordinatsystemet. Punkterne kan flyttes. Under tabellen med datasættet er otte afkrydsningsfelter, hvor man kan få vist punkter. Ved hjælp af mindste kvadraters metode bestemmes den bedste rette linje.