Skládání rovnoběžných pohybů

Ukázka skládání pohybu říčního proudu a pohybu lodi po hladině řeky. Barevné vektory ukazují délku uražené dráhy v daném čase. Pro konkrétní čas mohou vektory představovat rychlosti, které se mi sčítají či odčítají.
Loď pluje 1 km po proudu a pak se vrátí zpět proti proudu do přístavu. Bude čas potřebný na cestu stejný, jako kdyby jela 1 km tam a zpět na klidné hladině jezera? Nebo bude větší příp. menší? Odpověď zdůvodněte.