Eulerov pravac

Konstruiraj četiri karakteristične točke zadanog trokuta ABC (središte trokutu opisane i upisane kružnice,težište te ortocentar trokuta)
Ako imaš poteškoća sa zadanim konstrukcijama pogledaj video sa detaljnim uputama. Klikni na poveznicu: https://www.loom.com/share/fdba30d8f61a408db3ac30f50baa5c32
Neke od karakterističnih točaka trokuta leže na istom pravcu.Taj se pravac naziva Eulerov pravac.
Nakon provedene konstrukcije pomiči vrhove trokuta ABC u apletu te odgovori na slijedeća pitanja

Za koji od navedenih trokuta vrijedi da se u tom trokutu sve četiri karakteristične točke podudaraju?

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
  • D
Provjeri moje odgovore (3)

Postoji li trokut za kojeg je Eulerov pravac neodređen?

Postoji li trokut za kojeg vrijedi da se sve četiri karakteristične točke nalaze unutar trokuta te leže na istom (Eulerovom) pravcu?

Koja od četiri karakteristične točke trokuta ne leži na Eulerovom pravcu

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
  • D
Provjeri moje odgovore (3)
Ako imaš poteškoća sa odgovaranjem na pitanja vrati se u početni aplet te provjeri točnost odgovora ili pogledaj snimku pojašnjenja. Klikni na poveznicu : https://www.loom.com/share/8dee964018ca4207b3fd0f04859075fa