Огторгуй дахь пирамидыг хавтгайгаар огтлоход үүсэх олон өнцөгтийг байгуулахдаа гүйцээгч шулуун ашиглах арга

Зохиогч:
Загдсүрэн Б.