Wiskundetaal - Reeks 4

Zet volgende zinnen om in wiskundetaal. Het getal dat we niet kennen wordt voorgesteld door x.

Acht meer dan een vierde van een getal.

Een vierde van de som van een getal en acht.

Vijf minder dan het dubbel van een getal.

Het gehele getal dat volgt op het gehele getal x.

Het gehele getal dat het gehele getal x voorafgaat.

Drie opeenvolgende gehele getallen waarvan x het kleinste getal is.

Drie opeenvolgende getallen waarvan x het middelste is.