Sustavi linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama

Još u šestom razredu smo definirali pojam linearne jednadžbe te uvježbali postupak rješavanja linearnih jednadžbi s jednom nepoznanicom. U ovoj knjizi ćemo definirati linearne jednadžbe s dvjema nepoznanicama te vidjeti postoji li jedinstveno rješenje kao i kod linearnih jednadžbi s jednom nepoznanicom. Nadalje, definirati ćemo sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama te navesti i uvježbati dvije osnovne metode za rješavanje sustava.
Sustavi linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama