De algemene vergelijking van een rechte ux +vy +w = 0

Auteur:
slaetswis

Interpretatie

Welke parameter moet je gelijk stellen aan nul om een horizontale rechte te verkrijgen? Welke parameter moet je gelijk stellen aan nul om een verticale rechte te verkrijgen? Verklaar waarom je een verticale rechte niet in de vorm y=ax+b kan schrijven. Welke parameter heeft geen invloed op de helling van de rechte? Bepaal de richtingscoefficient van de rechte Toon aan dat de punten A(-2,0), B(2,1) en C(8,2) niet op een rechte liggen. Pas dan de coördinaten van punt B aan zodat het punt B op de rechte ligt die door de punten A en C gaat.