Translaties van exponentiële functies.

Auteur:
Wisep
Je begint met de grafiek van met g=0.6 en kan de waarde van g aanpassen door te slepen. Door het vakje voor b en a aan te vinken kan je in de formule de waarde van de parameters b en a ook aanpassen en kijken hoe de grafiek daardoor verandert. Rechtsonder zie je de formule die op dat moment getekend is.
  1. Versleep de waarde van groeifactor g. Merk op door welk punt al deze grafieken gaan en wanneer de grafiek stijgt of daalt. Wat gebeurt er als g onder nul komt?
  2. Stel g in op . Zet daarna een vinkje voor b en kijk wat er gebeurt met de grafiek van als je de waarde van begingetal b aanpast. Als b toeneemt, schuift de grafiek dan omhoog of verandert de grafiek van vorm?
  3. Vink a aan en onderzoek door de waarde van a te verschuiven hoe de grafiek van verandert.
  4. Vink asymptoot aan. Onderzoek of de asymptoot verandert als je a of b aanpast.
  5. Zoek uit voor welke waarden van a, b en g de grafiek van daalt, door (0,6) en (1,5) gaat en als asymptoot heeft (NB laat dus c op nul staan).