Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Oefening 2: omzetting van eenheden

Van groot naar klein... Je kan het herleiden van eenheden inoefenen met het volgende applet. Bij het omzetten van een grote eenheid naar een kleinere moet jij bij elke tussenstap met 10 vermenigvuldigen. Bij kommagetallen verschuift de komma naar rechts. Voorbeeld: 1 m = 10 x 10 cm = 100 cm 135 m = 135 x 10 x 10 cm = 135 x 100 cm =13500 cm 0,342 km = 0,342 x 10 hm = 3,42 hm Gebruik de puntnotatie . in plaats van een komma voor het ingeven van kommagetallen bij GeoGebra!