Ερωτήσεις - Όμοια Πολύγωνα

Δύο τετράγωνα είναι όμοια.

Check all that apply

Δύο ορθογώνια είναι όμοια.

Check all that apply

Αν δύο πολύγωνα είναι ίσα, τότε είναι όμοια.

Check all that apply

Αν δύο πολύγωνα έχουν τις πλευρές τους ανάλογες, τότε είναι όμοια.

Check all that apply

Δύο ρόμβοι είναι σχήματα όμοια.

Check all that apply

Αν δύο πολύγωνα είναι όμοια, τότε είναι ίσα.

Check all that apply