PROBLEMA DE BOLES II

Tema/es:
Funcions
Una persona llença dues boles simultàniament. L’altura en metres de les boles ve donada per les expressions següents, en les que el temps està expressat en segons. Representa gràficament les dues funcions. Quina de les dues boles arriba a més altura ? En quin instant les dues boles estan a la mateixa altura ? Determina de la manera més aproximada, la màxima distància entre les dues boles i l’instant en que es produeix. enunciat del problema extret del curs" TODO GEOGEBRA PARA UNAS MATEMÀTICAS DINÀMICAS curs 2014
A la teva llibreta de treball fes els càlculs i la representacions corresponents i contesta a les preguntes. Clica a les caselles oportunes per anar visualitzant les respostes. Interpreta els resultats. Movent els punt lliscant veuràs com varia la diferència de l'alçada.