Illustration af f'(2) = 4

Forfatter
mrsherman701
Her kan du se illustreret f'(2) = 4 når , dvs at tangenthældningen er 4, når x=2 for
1) Du kan se sekant, der går gennem (2,4) og et punkt mere (blå linie). Brug skyder til at lade h komme tæt på 0. Hvad sker der med sekanten? 2) Sæt kryds i ''vis tangent'' og ''vis sekanthældning''. Forklar hvordan man får tallet for sekanthældningen. 3) Hvad nærmer sekanthældningen sig, når h går mod 0? 4) Prøv at beregne sekanthældningen, når h=0. Hvad er problemet?