Вэбэд суурилсан сургалтанд "Сургалтын дизайн"-ыг ашиглах асуудалд

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj
Сэдэв: "Вэбэд суурилсан сургалтанд "Сургалтын дизайн"-ыг ашиглах асуудалд”  Илтгэгч: докторант Л.Адилбат, "Улаанбаатар эрдэм" дээд сургуулийн багш Хэзээ: 2013 оны 03 сарын 01-нд Хугацаа: 16.00-17.00 цаг Хаана: МУИС, МКС, 217 тоот Хураангуй: Энэхүү илтгэлээр "Сургалтын дизайн" гэж юу болох, вэбэд суурилсан сургалтыг хамгийн үр ашигтай, үр дүнтэй зохион байгуулахад чухал үүрэгтэй “сургалтын дизайн”-ны тухай ойлголтыг их, дээд сургуулийн багш нар  хэр сайн мэддэг болох, вэбэд суурилсан сургалтанд ямар хүчин зүйлүүд хамгийн ихээр нөлөөлдөг болохыг илрүүлэх зорилгоор таван их дээд сургуулийн багш нараас авсан судалгааны үр дүнгээс илтгэх болно.

Вэбэд суурилсан сургалтанд сургалтын дизайныг ашиглах асуудалд