LineærGrafGenerator

Tilpass linja ved å bevede punkt A og B så linja tilsvarer funksjonen oppgitt

hvis du klarer det er du kul og kan trykke på ny funksjon. etter noen runder skal du kunne forklare hva a og b har å si for funksjonen y=ax+b