Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Richtingsvelden differentiaalvergelijkingen

LInksboven voer je de formules voor dx/dt en dy/dt in. Hiermee wordt het lijnelementenveld getekend. Door punt P te verschuiven verander je de randvoorwaarde. Punt A is te verschuiven over de oplossing die bij P hoort. In punt A wordt de richtingsvector aan de oplossing getekend.