על מרחקים מישרים מאונכים 1

material.authors
nurit hadas
בפעילות זו תבדקו מהו אוסף כל הנקודות המקיימות תנאי מסוים ותגלו מהו התנאי
נתונים שני ישרים ו מאונכים לישר ונקודה על הישר הזה אורך הקטע משתנה בעת גרירה שרטטו מעגל שמרכזו ורדיוסו סמנו את נקודות החיתוךToolbar Image של האנך והמעגל וגררו את איזה תנאי מקיימות נקודות החיתוך שסימנתם? הסבירו הקישו בעכבר ימני על כל אחת מנקודות החיתוך ולחצו על עקבות גררו את ומצאו מהו המקום הגיאומטרי של הנקודות המקיימות את התנאי. הסבירו