Sambandet mellan derivatan och tangentens k

Författare/skapare:
Henrik Nyman
Område(n):
Derivata, Tangent
Genom att ändra på värdena a, b, c och d kan du rita grafen av olika tredje- och andragradsfunktioner (blå kurva). Om a = 0 är funktionen av andra graden. Den röda linjen är tangenten till funktionen genom punkten A. Flytta punkten A så ser du hur tangenten ändras. Tangentens riktningskoefficient är utskrivet med rött. Derivera funktionen, sätt in punkten A:s x-värde i derivatan och räkna ut vad det blir. Om du gjort det rätt borde svaret vara det samma som tangentens riktningskoefficient (det röda värdet)