מטען נקודתי שלילי נע אל עבר קליפה כדורית טעונה חיובי

נתונה קליפה כדורית ברדיוס 10 ס"מ הטעונה חיובי. הקליפה מוחזקת במקום. משחררים במרחק 20 ס"מ מפניה חלקיק שלילי שמסתו 50 ג"ר. הגרף מתאר את האנרגיה הפוטנציאלית חשמלית של המערכת כתלות במרחק ממרכז הקליפה א. חשבו את המהירות המקסימלית של החלקיק השלילי במהלך תנועתו ב. ציירו גרף המתאר את המהירות של החלקיק כתלות במרחק ממרכז הקליפה