Què és una equació de primer grau amb dues incògnites

Una equació de primer grau amb dues incògnites és una igualtat algèbrica amb dues incògnites, normalment la x i la y, que han de verificar la igualtat Per exemple: x+y=5

Quin parell de nombres fan que aquesta equació sigui certa?

Marqueu on calgui
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Comprova la meva reposta (3)

Quantes solucions diríeu que té una equació de primer grau i dues incògnites? Afegeix tres solucions més a les anteriors

Cada parella de x i y que són solució de l'equació, formen un parell ordenat que equivalen a un punt de le'x de coordenades. Per exemple: La solució x=2 i y=3 correspondrien al punt (2,3) de l'eix de coordenades.

Escull l'eina d'edició de punts per incloure el altres punts que equivalen a les diferents solucions de la nostra equació

Què observes? Quina relació hi ha entre els punts?

Ara proba de fer una entrada a la línea de funcions. Col·loqueu-hi l'equació x+y=5

Compara la recta que t'ha sortit amb els punts de l'eix de coordenades anterior que eren solució de l'equació. Què observes?