isotherm proces

Wanneer we de temperatuur constant houden, volgt uit de universele gaswet: p1 . V1 = p2 . V2
  • Versleep de linkse schuifknop en verklein het volume van het vat. Rechts wordt het verband tussen volume en druk grafisch getoond.
  • Versleep de rechtse schuifknop en zie hoe de grafiek verandert bij toenemende temperatuur.