Parameters van lineaire vergelijkingen

Opdrachten

  1. Teken de grafiek die overeenkomt met de vergelijking y = m x + q waarvan je de parameters kunt wijzigen met schuifknoppen.
  2. Toon de helling van de overeenkomstige rechte en duid het snijpunt met de y- as aan.

Verken de constructie...

Probeer het zelf...

Stappenplan

 
1. Toolbar Image Typ y = m x + q  in het Algebra Invoerveld en klik op Enter. Tip: GeoGebra creëert automatisch schuifknoppen voor de parameters m en q.
2.Toolbar Image Creëer het snijpunt A van de rechte en de y-as. Tip: Je kunt ofwel de knop Snijpunt(en) van twee objecten gebruiken, of het commando Snijpunten(a,yAs).
3.Toolbar Image Creëer een punt B in de oorsprong met de knop Snijpunt(en) van twee objecten.
4.Toolbar ImageSelecteer de knop Lijnstuk en creëer een lijnstuk tussen de punten A en B. Tip: Je kunt ook het commando Lijnstuk[A, B] gebruiken.
5.Toolbar ImageVerberg de punten A en B door op de blauwe cirkeltjes te klikken naast de overeenkomstige coördinaten in het Algebra venster.
6.Toolbar ImageSelecteer de knop Helling en creëer de hellingsdriehoek van de rechte door op de rechte te klikken.
7.Smuk je constructie verder op in de Opmaakwerkbalk (b.v. verhoog de lijndikte van het lijnstuk zodat je het beter ziet liggen op de y-as).